(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia15 czerwca 22r.
» UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XLI/281/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2014r.

  w sprawie realizacji celu publicznego polegającego na udostępnieniu mieszkańcom Gminy Łączna bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu

  UCHWAŁA NR XLI/281/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 15 lipca 2014r.

  w sprawie realizacji celu publicznego polegającego na udostępnieniu mieszkańcom Gminy Łączna bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3a, art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r., o wspieraniu rozwoju i usług sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z 2010 r.) - na wniosek Wójta Gminy Łączna, Rada Gminy uchwala, co następuje:  § 1.
  Postanawia się o wykonywaniu przez Gminę Łączna działalności polegającej na:

  1) budowaniu lub eksploatowaniu infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej oraz nabywaniu prawa do niej,
  2) dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej lub zapewnianiu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej,
  3) świadczeniu w miejscach publicznych bezpłatnych usług dostępu do Internetu.


  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych jednostki samorządu terytorialnego w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej mogą:

  1) budować lub eksploatować infrastrukturę i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać do nich prawa,
  2) dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej;
  3) świadczyć w miejscach publicznych usługi bezpłatnego dostępu do Internetu.

  Zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy „Jednostka samorządu terytorialnego wykonuje działalność, o której mowa w ust. 1, na podstawie uchwały organu stanowiącego.”
  Przepis ten oznacza, że najpóźniej przed rozpoczęciem wykonywania działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, konieczna jest
  uchwała organu stanowiącego. Wykonywanie działalności, o której mowa w ust. 1, to budowa lub eksploatacja infrastruktury i sieci, nabycie prawa do nich, dostarczenie sieci, zapewnienie dostępu do infrastruktury, świadczenie usług. Uchwała organu stanowiącego powinna być zatem podjęta najpóźniej
  przed rozpoczęciem wykonywania tych czynności.

  Podjęcie niniejszej uchwały daje możliwość podjęcia działań, w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w celu utworzenia na terenie Gminy Łączna sieci bezpłatnych publicznych punktów dostępu do sieci szerokopasmowego Internetu tzw. Hot Spot’ów.


  Data wprowadzenia: 2014-09-19 1051
  Data upublicznienia: 2014-09-19
  Art. czytany: 1795 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna