(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM
» OBWIESZCZENIE BURMINSTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • Uchwała Nr XLIV/289/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2014r.

  w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia „Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego”

  Uchwała Nr XLIV/289/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 września 2014r.
  w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia „Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego”

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

  § 1
  Uzgadnia się projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego.

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie

  Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
  o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy. Wniosek w tej sprawie złożył Zespół Świętokrzyskich
  i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
  Suchedniowsko - Oblęgorski Park Krajobrazowy został utworzony Rozporządzeniem Nr 71/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r., zmienionym Rozporządzeniem Nr 1/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r., ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a także walory krajobrazowe- w celu zachowania oraz popularyzacji tych wartości, w warunkach zrównoważonego rozwoju.
  Przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącej utworzenia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, łagodzi ograniczenia wynikające z dotychczasowej treści ww. Rozporządzenia i pozwala dostosować zakazy do lokalnych potrzeb oraz uwarunkowań występujących na danym obszarze.
  W projekcie uchwały uszczegółowiono przebieg granicy Parku oraz jego Otuliny w taki sposób, że w opisie granic zastąpiono granice sołectw odpowiadającymi im granicami obrębów ewidencyjnych. Uszczegółowienie przebiegu granic oraz wyliczenie powierzchni Parku i Otuliny w Systemie Informacji Geograficznej wpłynęło na zmianę powierzchni Parku z 21 407 ha na 19 895 ha, a Otuliny z 25 681 ha na 27 514 ha.
  W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2014-10-24 0942
  Data upublicznienia: 2014-10-24
  Art. czytany: 2465 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna