(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 30 grudnia 2014 r.

  w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014

  UCHWAŁA NR III/12/2014
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014
  Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014,
  oraz określa się ostateczny termin dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do
  niniejszej uchwały.
  § 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 według działów
  i rozdziałów klasyfikacji wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 3. Środki finansowe niewykorzystane w określonym terminie podlegają
  przekazaniu na dochody budżetu Gminy.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodniczący Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: 6FD18228-4BEA-4184-BEDE-DAA88997FCF3. Podpisany Strona 1
  Załącznik do Uchwały Nr III/12/2014
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 grudnia 2014 r.
  Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
  Lp. Dział Rozdział Treść Kwota
  Ostateczny
  termin
  wykorzystania
  środków
  I Wydatki majątkowe w tym: 75 500,00
  1. 010 01010
  Budowa kanalizacji
  w miejscowości
  Podzagnańszcze ( projekt)
  61 500,00 30.06.2015 r.
  2. 600 60016
  Budowa drogi nr
  1516017 w miejscowości
  Czerwona Górka ( projekt) 14 000,00 30.06.2015 r.
  Ogółem 75 500,00
  Id: 6FD18228-4BEA-4184-BEDE-DAA88997FCF3. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art. 263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
  organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków
  niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin
  dokonania wydatków ujętych w tym wykazie.
  Zgodnie z art. 263 ust .5 ww. ustawy łącznie z wykazem wydatków , które nie
  wygasają z upływem roku budżetowego organ stanowiący ustala plan finansowy tych
  wydatków w podziale na działy i rozdziały wydatków
  z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.
  Środki na realizację tych zadań zgromadzone zostaną na wyodrębnionym
  subkoncie podstawowego rachunku bankowego budżetu Gminy.


  Data wprowadzenia: 2015-01-13 1335
  Data upublicznienia: 2015-01-13
  Art. czytany: 3127 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna