(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR V/20/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 marca 2015 r.

  w sprawie zmian Statutu Gminy Łączna

  UCHWAŁA NR V/20/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 3 marca 2015 r.
  w sprawie zmian Statutu Gminy Łączna
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr 6/II/2003 Rady Gminy Łączna z dnia 6 marca 2003r. w sprawie
  uchwalenia Statutu Gminy Łączna zmienia się załącznik Nr 3 Statutu nadając mu
  brzmienie:
  Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Łączna:
  1. Zespół Szkół w Łącznej
  2. Zespół Szkół w Goździe
  3. Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej
  4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej
  5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
  Przewodnicząca Rady
  GminyŁączna
  Monika Pająk
  Id: 9E4996E4-78FA-4BCD-AB72-D07E33F6B6E9. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  do Uchwały Nr V/20/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 marca 2015 roku
  Zmiany sieci szkolnej na terenie Gminy Łączna pociągają za sobą
  konieczność aktualizacji Statutu Gminy Łączna.
  Aktualnie uwzględnione zmiany dotyczą Zespołu Szkół w Łącznej, któremu
  stosowną uchwałą Rady Gminy w poprzednim roku kalendarzowym nadano imię.
  Niniejsza uchwała porządkuje także i grupuje w zespoły wszystkie im podległe
  oświatowe jednostki organizacyjne.
  Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i w pełni
  uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2015-03-24 1148
  Data upublicznienia: 2015-03-24
  Art. czytany: 1461 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna