(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR XII/55/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 września 2015 r.

  dotycząca zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

  UCHWAŁA NR XII/55/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 września 2015 r.
  dotycząca zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia
  inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od
  nieruchomości, rolnego i leśnego
  Na podstawie art.6.ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach
  lokalnych (Dz.U.z 2010r.Nr 95,poz.613 z późn. zm.),art.6b ustawy z dnia 15 listopada
  1984r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2006r Nr 136, poz.969 z późn. zm. ) art.6 ust.8 z dnia
  30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) oraz
  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
  Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm) uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale NR V/23/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie
  poboru w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów ,oraz określenia wysokości
  wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości , rolnego i leśnego wprowadza się
  zmianę:
  1. W §2. ust. 5) wyżej wymienionej uchwały po zmianie otrzymuje brzmienie:
  „5) Klonów - Bogdan Biela, zam. Klonów”.
  § 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: 025F87AF-17B8-417A-9256-040C949E091A. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  Uchwała NR V/23/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie poboru
  w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów ,oraz określenia wysokości
  wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości , rolnego i leśnego, reguluje
  podstawy naliczania prowizji , określa imiennie inkasentów z podaniem ich imion ,
  nazwisk i miejsca zamieszkania, wysokość prowizji, oraz termin rozliczania się z
  Urzędem Gminy.
  W związku ze zmianą inkasenta w sołectwie Klonów koniecznym staje się
  aktualizacja w/w uchwały.
  Id: 025F87AF-17B8-417A-9256-040C949E091A. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2015-11-17 1451
  Data upublicznienia: 2015-11-17
  Art. czytany: 1943 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna