A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» ZARZĄDZENIE NR 12 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 marca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 11 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 11 lutego 2019r.
 • Komunikaty
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Łączna o udziale społeczeństwa

  O B W I E S Z C Z E N I E
  z dnia 2 listopada 2016 r.

  Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
  3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353
  z późn. zm.)

  Wójt Gminy Łączna
  zawiadamia

  że dnia 12.09.2016 r. na wniosek PCC Silicium S.A. z siedzibą w msc. Zagórze nr 92, reprezentowanej przez Pana Przemysława Kruka- pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

  „Modernizacji węzła płuczki wraz z układem transportowym w Zakładzie Kruszyw Kwarcytowych PCC Silicium”.

  Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zakładu PCC Silicium Spółka Akcyjna znajdującego się w miejscowości Zagórze, gmina Łączna, powiat skarżyski, woj. świętokrzyskie- na działce nr 210/6, obręb 0012.
  Przedsięwzięcie będzie polegało na modernizacji węzła płuczki z układem transportowym w obrębie istniejącego zakładu kruszyw kwarcytowych, poza terenem wyrobiska. Projektowane zamierzenie będzie związane z modernizacją linii produkcyjnej, polegającej na wymianie starych, zużytych maszyn na urządzenia nowej generacji, charakteryzujące się lepszymi parametrami techniczno-technologicznymi,
  w tym mniejszą energochłonnością. Jednym z celów planowanej inwestycji jest obniżenie obecnej emisji hałasu z zakładu, poprzez modernizację węzła płuczki oraz budynku, w którym się on znajduje.
  Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Łączna, natomiast organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  w Kielcach. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej.
  Z wnioskiem o wydanie ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją w sprawie można zapoznać się
  w Urzędzie Gminy Łączna – Wydział Techniczny (pok. nr 7), w godzinach pracy Urzędu.
  W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag
  i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu, elektronicznej w terminie do dnia 23.XI.2016 roku.
  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łączna. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
  Treść niniejszego obwieszczenia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w pobliżu miejsca inwestycji.


  Data wprowadzenia: 2016-11-02 1330
  Data upublicznienia: 2016-11-02
  Art. czytany: 779 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Nina Słabek-Karczewska
  Autor dokumentu: Nina Słabek-Karczewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna