A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Roczne oświadczenie majątkowe za 2018r. - Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe - Urszula Wilkosz.
» Roczne oświadczenie majątkowe za 2018r. - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Marek Walkowicz
» Roczne oświadczenie majątkowe za 2018r. - Kierownik Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Bernardyna Wasińska
» Roczne oświadczenie majątkowe za 2018r. - Skarbnik Gminy - Alicja Miernik.
» Roczne oświadczenie majątkowe za 2018r. - Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej - Magdalena Kowalik
 • Druki dla interesantów
 • Rejestr wyborców - wpis do rejestru wyborców

  Rejestr wyborców - wpis do rejestru wyborców

  Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
  Wydział Spraw Obywatelskich
  Ewidencja Ludności

  Urząd Gminy Łączna (parter, pokój nr 6) tel.(41) 25-48-964

  Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
  • wyborcy stale zamieszkali w gm. Łączna bez zameldowania na pobyt stały
  • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający w gm. Łączna
  • wyborcy stale zamieszkali w gm. Łączna pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w gm. Łączna

  Godziny przyjmowania klientów:
  poniedziałek 7:30—16:00
  wtorek-czwartek 7:30—15:30
  piątek 7:30—15:00

  Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
  Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Wójt Gminy Łączna jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze Gminy Łączna, należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem. Mogą to być: tytuł prawny do lokalu - akt własności, umowa najmu; oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu o tym, że wskazana osoba stale zamieszkuje w danym lokalu, zeznania świadków, rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na osobę ubiegającą się o wpisanie do rejestru wyborców itp.)

  W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

  Opłaty:
  Bez opłat

  Termin i sposób załatwienia sprawy:
  W ciągu 3 dni wydana zostaje decyzja o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

  Tryb odwoławczy:
  Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Łączna, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Podstawa prawna:
  1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 15)
  2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1267 ze zm.)
  3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1316)

  Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
  • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy
  • pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Fakultatywny załącznik:
  1) Oświadczenie właściciela nieruchomości, że dana osoba tam zamieszkuje.  Data wprowadzenia: 2018-06-06 1242
  Data upublicznienia: 2018-06-06
  Art. czytany: 363 razy

  » Rejestr wyborców - wpis do rejestru wyborców - rozmiar: 27648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Rejestr wyborców - wpis do rejestru wyborców - rozmiar: 13500 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Rejestr wyborców - wpis do rejestru wyborców - rozmiar: 17751 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Ewelina Łutczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna