(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2018R
 • ZARZĄDZENIE NR 51 /2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych.

  ZARZĄDZENIE NR 51 /2018
  Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 roku
  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych.

  Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. 2015 poz. 1829), § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefów Obrony Cywilnej Województwa, Powiatów i Gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), w celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych oraz zapewnienia osiągnięcia wysokich efektów szkoleniowych, zarządza się, co następuje:
  § 1.
  Zgodnie „Planem Szkolenia Obronnego Urzędu Gminy w Łącznej na rok 2018” w Gminie Łączna zostaną przeprowadzone gminne ćwiczenia obronne nt.:
  OSIĄGANIE STANU GOTOWOŚCI OBRONNEJ CZASU KRYZYSU W GMINIE W TYM PRAKTYCZNE ROZWINIĘCIE AKCJI KURIERSKIEJ SIŁAMI WÓJTA GMINY.
  § 2.
  Jako cele szkoleniowe ćwiczeń obronnych przyjąć:
  1. Ugruntowanie wiedzy o istocie wyższych stanów gotowości obronnej państwa
  i sposobach realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.
  2. Wyrobienie i utrwalenie w uczestnikach gry umiejętności i nawyków działania zespołowego, w ramach określonych zespołów funkcjonalnych, na rzecz skutecznego kierowania podległymi zespołami i komórkami organizacyjnymi.
  3. Zgrywanie komórek organizacyjnych urzędu gminy w wykonywaniu zadań wynikających z wprowadzenia stanu gotowości obronnej czasu kryzysu (w tym sprawdzenie sprawności rozwinięcia stałego dyżuru Wójta Gminy)
  4. Doskonalenie funkcyjnych akcji kurierskiej (kurierów-łączników , kurierów-wykonawców i kurierów) w wykonywaniu zadań na określonych funkcjach (trening praktyczny)
  § 3.
  Ćwiczenia obronne przeprowadzę w dniu 27 listopada br. w godzinach od 7. 00 do 16. 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej.
  § 4.
  Do udziału w ćwiczeniach obronnych powołuję:
  1. Sekretarza Gminy,
  2. Kierowników wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Łącznej.
  3. Osoby zajmujące Samodzielne Stanowiska Urzędu Gminy w Łącznej.
  4. Kierowników podległych jednostek organizacyjnych :
  a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej,
  b) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łącznej,
  c) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  5. Gminnego Komendanta OSP,
  6. Skład osobowy Stałego Dyżuru Wójta Gminy Łączna,
  7. Skład osobowy Akcji Kurierskiej Wójta Gminy Łączna,
  8. Skład osobowy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  § 5.
  Ćwiczeniami będę kierował osobiście .
  § 6.
  Opracowanie ćwiczeń obronnych powierzam Pracownikowi ds. Obronnych, według moich wytycznych, stanowiących załącznik do zarządzenia.
  § 7.
  Dokumentację ćwiczeń obronnych przedstawić:
  - do zatwierdzenia do dnia 20 października br.
  - do akceptacji Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie do dnia 27 października br.
  § 8.
  Pracownika do Spraw Obronnych czynię odpowiedzialnym za:
  1. Powiadomienie uczestników ćwiczeń obronnych o terminie i miejscu ich prowadzenia;
  2. Przeprowadzenie instruktażu z uczestnikami ćwiczenia;
  3. Przygotowanie miejsca prowadzenia gry decyzyjnej;
  4. Opracowanie i przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonej gry decyzyjnej,
  z uwzględnieniem wniosków przesłanych przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych.
  § 9.
  Uczestnicy ćwiczeń - do czasu ich rozpoczęcia, każdy według kompetencyjnej odpowiedzialności:
  1. Uaktualnią posiadaną dokumentacje obronną przypisaną danemu szczeblowi organizacyjnemu,
  2. Przygotują podległe jednostki organizacyjne pod względem teoretycznym i praktycznym do udziału w ćwiczeniu,
  3. Zapewnią udział w ćwiczeniu sił i środków przewidzianych w odpowiednich planach oraz miejsca pracy dla zespołów ćwiczących,
  § 10.
  Sekretarz Gminy:
  1. W terminie do dnia 05 grudnia br. opracuje i przedstawi mi do akceptacji sprawozdanie z ćwiczeń obronnych, w którym uwzględni:
   ocenę działania podległych i współdziałających jednostek organizacyjnych oraz zespołów funkcjonalnych zaangażowanych w realizacji poszczególnych zadań,
   ocenę i stopień zrealizowania zadań, będących problematyką ćwiczeń obronnych,
   zestawienie ilości sił i środków użytych w ramach świadczeń osobistych i rzeczowych,
   zestawienie ilości sił i środków podmiotów zaangażowanych w reagowanie kryzysowe z podziałem na rodzaje i realizowane zadania w zakresie ochrony ludności oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
   przedstawi kalkulacje faktycznie poniesionych kosztów udziału w ćwiczeniu obronnym.
  2. W terminie do 08 grudnia br. prześle opracowane sprawozdanie do Wojewody Świętokrzyskiego

  § 11.
  Omówienie ćwiczeń nastąpi w siedzibie urzędu – sala konferencyjna w dniu 06 grudnia br. W omówieniu weźmie udział kierownicza kadra komórek organizacyjnych urzędu i kierownicy jednostek organizacyjnych uczestniczących w ćwiczeniach.
  § 12.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Data wprowadzenia: 2018-10-23 1441
  Data upublicznienia: 2018-10-23
  Art. czytany: 1535 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  Rejestr zmian:
  2018-10-23
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna