(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 22r.
» Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 22r.
» Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 stycznia 22r.
» Pytania i odpowiedzi do przetargu - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka gm. Łączna
» Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 stycznia 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2021R
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2021 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 20 września 2021r.

  w sprawie powołania i określenia zadań Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa

  ZARZĄDZENIE NR 39/2021

  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 20 września 2021r.

  w sprawie powołania i określenia zadań Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Urzędzie Gminy w Łącznej

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 21 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2021r.1369 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1
  W celu zapewnienia realizacji zadań wynikających z przyjętej Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, wyznaczam pana Piotra Romanka – pełniącego obowiązki informatyka na Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Urzędzie Gminy w Łącznej, zwanego dalej PBC.

  § 2
  Do zadań PBC należy w szczególności:
  1. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów aktów prawnych właściwych dla zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni:
  a. Zapewnienie zarządzania incydentem w Urzędzie;

  b. Zgłaszanie incydentu w Urzędzie, nie później niż 24 godziny od momentu wykrycia, do CSIRT NASK;

  c. Zapewnienie obsługi incydentu w Urzędzie i incydentu krytycznego we współpracy z CSIRT NASK, przekazując niezbędne dane, w tym dane osobowe;

  d. Zapewnienie osobom na rzecz których zadanie publiczne jest realizowane, dostępu do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa
  i stosowania skutecznych sposobów zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami, w szczególności przez publikowanie informacji w tym zakresie na stronie www.uglaczna.bip.doc.pl;

  e. Przekazanie do CSIRT NASK danych PBC, obejmujących imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej - w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia PBC w Urzędzie, a także informacji o zmianie danych w terminie 14 dni od ich zmiany;

  2. Opracowanie i wdrożenie procedur reagowania na incydenty komputerowe w Urzędzie;

  3. Identyfikowanie i prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka – szacowanie ryzyka związanego z funkcjonowaniem cyberprzestrzeni Urzędu;

  4. Przygotowanie planów awaryjnych oraz ich testowanie – weryfikowanie planów ciągłości działania;

  5. Opracowanie procedur zapewniających informowanie CSIRT NASK o :
  a. Wystąpieniu incydentów komputerowych;
  b. Zmianie danych kontaktowych, itp.

  6. Przeprowadzanie okresowych testów poziomu zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych oraz rozwiązań proceduralnych;

  7. Opracowanie, modyfikacja oraz wdrażanie Polityki bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych użytkowanych w Urzędzie do realizacji zadań publicznych;

  8. Proponowanie nowocześniejszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP, wspierających bezpieczeństwo teleinformatyczne Urzędu – rekomendacje organizacyjne, techniczne oraz edukacyjno – informacyjne;

  9. Współpraca z CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV i ministerstwem ds. cyfryzacji w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.

  § 3
  1. W celu realizacji powierzonych zadań PBC może wydawać wytyczne, występować
  z wnioskami oraz żądać udzielenia informacji oraz opinii od radcy prawnego, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, inspektora ochrony danych osobowych.
  2. PBC informuje Wójta Gminy Łączna o:
  a. wnioskach związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2;
  b. wykrytych incydentach.

  § 4
  Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łączna.

  § 5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2021-09-22 1309
  Data upublicznienia: 2021-09-22
  Art. czytany: 227 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna