(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2022
 • UCHWAŁA NR XXXIV/209/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 7 marca 2022r.

  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Łączna części mienia

  UCHWAŁA NR XXXIV/209/2022
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 7 marca 2022r.

  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Łączna części mienia Miasta i Gminy Suchedniów w związku ze zmianą granic

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  §1
  Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Łączną działek stanowiącej własność Miasta i Gminy Suchedniów o nr ewidencyjnych: 102 o powierzchni 0.28 ha; 18 o powierzchni 0.34 ha; 80 o powierzchni 0.18 ha; 166 o powierzchni 0.36 ha; 264 o powierzchni 0.45 ha położonych w obrębie geodezyjny Podłazie; 818 o powierzchni 0.58 ha; 787 o powierzchni 0.02 ha położonych w obrębie geodezyjny Czerwona Górka - stanowiące drogi. W związku z powstaniem Gminy Łącznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadaniu niektórym gminom statusu miasta - w związku z § 6 pkt 1 lit a ww. rozporządzenia ( Dz. U. Nr 132 poz. 671)

  §2
  Przekazanie mienia opisanego w §1 nastąpi w drodze porozumienia między Gminą Łączną a Miastem i Gminą Suchedniów.

  §3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  U Z A S A D N I E N I E
  Na podstawie § 6 pkt 1 lit a Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadaniu niektórym gminom statusu miasta (Dz. U. Nr 132 poz. 671), powstała Gmina Łączna. Na mocy ww. Rozporządzenia zostały włączone do Gminy Łączna działki o nr ewidencyjnych: 102 o powierzchni 0.28 ha; 18 o powierzchni 0.34 ha; 80 o powierzchni 0.18 ha; 166 o powierzchni 0.36 ha; 264 o powierzchni 0.45 ha położone w obrębie geodezyjny Podłazie; 818 o powierzchni 0.58 ha; 787 o powierzchni 0.02 ha położone w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka.
  Zgodnie z art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) nabycie mienia komunalnego następuje przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4 (tj. w drodze rozporządzenia Rady Ministrów), przy czym przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek właściwego ministra do spraw administracji publicznej.
  Przejęcie mienia Miastem i Gminą Suchedniów staje się konieczne w celu doprowadzenia zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym przedmiotowej nieruchomości.
  Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.  Data wprowadzenia: 2022-03-15 0835
  Data upublicznienia: 2022-03-15
  Art. czytany: 387 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna