(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA NR XXVIII/26/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ Z DNIA 28 MAJA 2009 r.


  UCHWAŁA NR XXVIII/26/2009
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  Z DNIA 28 MAJA 2009 r.

  w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej

  Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 r. Nr 85. poz. 539 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
  § 1
  Dodaje się do § 7 statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej punkt 10 o treści „Prowadzenie na świetlicy zajęć wychowawczo – opiekuńczych dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Łączna”
  § 2
  Pozostałe zapisy statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej pozostają bez zmian.
  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Łącznej.
  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Do zakresu uprawnień Rady Gminy należy uchwalanie statutu takich jednostek jak min Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej. Uchwalenie statutu przez Radę Gminy powoduje, iż wszelkie zmiany w tymże statucie mogą być dokonywane jedynie w formie późniejszych uchwał. Okoliczność ta legitymuję Radę Gminy do podjęcia uchwały zmieniającej statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.
  Zmiana w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej polegająca na dodaniu uprawnień w postaci prowadzenia zajęć wychowawczo – opiekuńczych dla dzieci w wieku 3 – 5 lat ma na celu stworzenie warunków do organizacji zajęć o charakterze wychowawczym dla dzieci z terenu gminy Łączna.


  Data wprowadzenia: 2009-06-16 1507
  Data upublicznienia: 2009-06-16
  Art. czytany: 2531 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2009-06-16
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna