(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej
» Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2024r.
» Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 lutego 2024r.
» Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 14 lutego 2024r.
» Uchwała Nr 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 28 lutego 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA Nr XXX/37/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 16 września 2009 r.

  UCHWAŁA Nr XXX/37/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 16 września 2009 r.

  w sprawie : Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości od osoby fizycznej na rzecz Gminy Łączna

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ), uchwala się, co następuje:
  § 1
  Wyraża się zgodę na:
  1. Wydzierżawienie nieruchomości o powierzchni 56,25 m2 od Pani Chrzęszczyk Lucji zam. Łączna 62, gm. Łączna będącej właścicielem działki o nr. ew. 152 położonej w miejscowości Łączna, obręb Czerwona Górka, w celu umieszczenia przepompowni P2.
  Cena dzierżawy nieruchomości to kwota 700,00 zł. brutto rocznie.
  2. Zawarcie umowy dzierżawy, na czas nieokreślony przez Gminę Łączna. Umowę zawrzeć po przystąpieniu do budowy w/w przepompowni.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Łączna.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


  Uzasadnienie do uchwały

  Dzierżawa nieruchomości pod przepompownię P 2 jest niezbędna w celu prawidłowego zaprojektowania a następnie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączna.
  Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - działanie 4.2
  Wykonywana sieć kanalizacji sanitarnej jest inwestycją liniową prowadzoną przez obszary zabudowy mieszkaniowej, oraz w drodze krajowej E7.
  Po przeprowadzeniu negocjacji z Panią Chrzęszczyk Lucją i wstępnym ustaleniu kwoty odpłatności za wydzierżawienie części działki wraz z dojazdem do przepompowni, przedstawiam projekt uchwały Radzie Gminy.
  Zgodnie z art. 18 ust 2 lit a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
  - podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.  Data wprowadzenia: 2009-12-18 1401
  Data upublicznienia: 2009-12-18
  Art. czytany: 2921 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2009-12-18
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna