(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA NR XXXII/44/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 26 listopada 2009 r.

  UCHWAŁA NR XXXII/44/2009
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 26 listopada 2009 r.
  w sprawie : uchylenia uchwały Nr 25/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008 r.
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
  ( Dz. U. Nr 2002, Nr 216 poz. 1682z późn.zm,) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchyla się uchwałę Nr 25/XXII/2008r.Rady gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008 w sprawie
  przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego oraz określenia wysokości
  stawek podatku leśnego .
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna
  § 3. Traci moc uchwała Nr 25/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie
  przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku leśnego oraz określenia
  wysokości stawek podatku leśnego.
  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego , nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2010 roku.
  U Z A S A D N I E N I E
  Podatek leśny w każdym roku jest ustalony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według
  średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku ogłoszonej przez Prezesa
  Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Podstawa tak ustalonego podatku jest zawsze podawana
  dla podatnika w nakazie płatniczym. W związku z powyższym podejmowanie w tym podmiocie corocznie uchwał
  przez Radę Gminy w tej sprawie jest bezprzedmiotowe.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego , nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2010 roku.
  U Z A S A D N I E N I E
  Podatek leśny w każdym roku jest ustalony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według
  średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku ogłoszonej przez Prezesa
  Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Podstawa tak ustalonego podatku jest zawsze podawana
  dla podatnika w nakazie płatniczym. W związku z powyższym podejmowanie w tym podmiocie corocznie uchwał
  przez Radę Gminy w tej sprawie jest bezprzedmiotowe.  Data wprowadzenia: 2009-12-18 1411
  Data upublicznienia: 2009-12-18
  Art. czytany: 3285 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna