(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA NR XXXII/45/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 26 listopada 2009 r.

  UCHWAŁA NR XXXII/45/2009
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 26 listopada 2009 r.
  w sprawie uchylenia uchwały Nr 26/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008 r.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
  Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
  1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
  poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327
  oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
  poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008r.Nr
  116,poz,730,Nr 237,poz.1655;z 2009r.Nr 56,poz.458 z późn. zm) uchwala się co następuje:
  § 1. Uchyla się Uchwałę Nr 26/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie
  przyjęcia ceny skupu żyta , będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego oraz określenia stawek
  podatku rolnego.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna
  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010r.
  U Z A S A D N I E N I E
  Podatek rolny w każdym roku jest ustalany na podstawie cen skupu żyta ogłoszonych w Komunikacie Prezesa
  Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
  danego roku w Monitorze Polskim. Podstawa tak ustalonego podatku jest zawsze podawana dla podatnika
  w nakazie płatniczym. W związku z powyższym podejmowanie w tym podmiocie corocznie uchwał przez Radę
  Gminy w tej sprawie jest bezprzedmiotowe.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010r.
  U Z A S A D N I E N I E
  Podatek rolny w każdym roku jest ustalany na podstawie cen skupu żyta ogłoszonych w Komunikacie Prezesa
  Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
  danego roku w Monitorze Polskim. Podstawa tak ustalonego podatku jest zawsze podawana dla podatnika
  w nakazie płatniczym. W związku z powyższym podejmowanie w tym podmiocie corocznie uchwał przez Radę
  Gminy w tej sprawie jest bezprzedmiotowe.  Data wprowadzenia: 2009-12-18 1412
  Data upublicznienia: 2009-12-18
  Art. czytany: 3567 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna