(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA Nr XXXII/228/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 26 września 2013 r.

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizacje zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej


  UCHWAŁA Nr XXXII/228/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 26 września 2013 r.

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizacje zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej

  Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1.
  Udziela się z budżetu Gminy Łączna pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na realizację w 2014 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0593 T, w miejscowości Występa Gm. Łączna” – w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w kwocie nie większej niż 330.000,00 zł.

  § 2.
  Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łączna na 2014 rok dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0593 T, w miejscowości Występa Gm. Łączna”
  § 3.
  Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Gminą Łączna . Do zawarcia tej umowy upoważnia się Wójta Gminy Łączna.

  § 4.
  Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie
  do Uchwały Nr XXXII/228/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2013r.

  W dniu 6 września 2011 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 174/2011 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

  W ramach tego Programu Powiat Skarżyski pragnie złożyć wniosek na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Występa. Udzielona przez Gminę Łączna pomoc finansowa w formie dotacji celowej będzie wkładem partnerskim w realizację w/w projektu.

  Podjęcie uchwały jest zasadne z uwagi na fakt, iż planowana do przebudowy droga stanowi połączenie z drogą powiatową powiatu kieleckiego, w Gminie Zagnańsk. Stanowi jednocześnie ważny ciąg komunikacyjny, którego odpowiedni standard i jakość zagwarantuje bezpieczeństwo w ruchu lokalnym.


  Data wprowadzenia: 2014-01-09 0944
  Data upublicznienia: 2014-01-09
  Art. czytany: 2183 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna