(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR II/3/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 grudnia 2014 r.

  w sprawie zmian Statutu Gminy Łączna

  UCHWAŁA NR II/3/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 16 grudnia 2014 r.
  w sprawie zmian Statutu Gminy Łączna
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (
  Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
  § 1. W Statucie Gminy Łączna stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 6/II/2003 Rady
  Gminy w Łącznej z dnia 6 marca 2003r., w § 2 wprowadza się zmiany w punktach 1,3, 4 i
  5 nadając im brzmienie:
  - pkt. 1): „Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Łączna”,
  - pkt. 3): „Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego
  Rady Gminy Łączna”,
  - pkt. 4): „komisji – należy przez to rozumieć komisję Rady Gminy Łączna”,
  - pkt. 5): „Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady
  Gminy Łączna” .
  § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą
  obowiązującą od dnia 1 grudnia 2014r.
  Przewodniczący Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: D385D49E-B981-4626-80CF-938B0DD73727. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  do Uchwały Nr II/3/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 grudnia 2014 roku
  W dotychczasowej dokumentacji Rady Gminy stosowano nazwy „Rada
  Gminy w Łącznej” i „ Rada Gminy Łączna”. Celem ujednolicenia piśmiennictwa w
  nazwie Rady Gminy należy podjąć przedmiotową uchwałę.
  Wskazany czas obowiązywania uchwały jest uzasadniony faktem
  ujednolicenia nazw Rady Gminy począwszy od nowej kadencji Rady Gminy
  Łączna.


  Data wprowadzenia: 2014-12-24 1000
  Data upublicznienia: 2014-12-24
  Art. czytany: 2234 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2014-12-24
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna