(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 22r.
A» Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 22r.
A» Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 stycznia 22r.
A» Pytania i odpowiedzi do przetargu - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka gm. Łączna
A» Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 stycznia 22r.
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2016
 • Uchwała Nr 16 /2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2016 roku

  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łączna

  ; £ M I N Y w Łączna/1
  REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA f—s E « R E T A R i A T _
  ul. Targowa 18, tel. 368-11-22 (25) £
  Kielce 15, skr. poczt. 11 J £ 7 7 01 9/11R
  Uchwała Nr 16 /2016
  III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach ffi^J
  z dnia 25 stycznia 2016 roku
  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łączna
  III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
  Przewodniczący: Stanisław Banasik
  Członkowie: Wojciech Czerw
  Ireneusz Piasecki
  po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 roku uchwały Nr XV/74/2015 Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata
  2016-2025 oraz uchwały Nr XV/75/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
  budżetu Gminy Łączna na 2016 rok, na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z
  art. 13 pkt 10 oraz 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
  obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) postanawia pozytywnie
  zaopiniować:
  Planowaną kwotę długu oraz relację spłaty zobowiązań zaliczanych do długu w stosunku do
  dochodów w latach 2016 - 2025 wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
  finansach publicznych.
  Uzasadnienie
  Prognoza kwoty długu na rok 2016 i lata następne obejmuje lata, na które zaciągnięto
  zobowiązania oraz planuje się je zaciągnąć. Dług Gminy Łączna na koniec 2016 roku
  wyniesie 8.616.018,75 zł i podlegał będzie spłacie w latach 2017-2025 do całkowitego
  rozliczenia w roku 2025. W latach 2016-2017 Gmina planuje zaciągać zobowiązania z tytułu
  kredytów, odpowiednio w kwocie 2.250.000 zł i 1.620.000 zł z przeznaczeniem na
  sfinansowanie planowanego w tych latach deficytu budżetu oraz na spłatę długu. Spłata długu
  w latach 2018 - 2025 nastąpi z prognozowanych nadwyżek budżetowych.
  W latach 2016 - 2025 wskaźniki obciążenia dochodów spełniają wymogi określone w art. 243
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przy uwzględnieniu treści art.
  244 tej ustawy.
  Pouczenie
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
  obrachunkowych od niniejszej uchwały Radzie Gminy Łączna przysługuje prawo wniesienia
  odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od
  daty jej doręczenia.
  Przewodniczący Składu Orzekającego


  Data wprowadzenia: 2016-01-29 1002
  Data upublicznienia: 2016-01-29
  Art. czytany: 1670 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna