(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2016
 • UCHWAŁA NR XVII/86/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 marca 2016 r.

  w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

  UCHWAŁA NR XVII/86/2016
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 3 marca 2016 r.
  w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co
  następuje:
  § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej nadanym Uchwałą
  Nr XIV/62/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015 r. wprowadza się
  następujące zmiany:
  1) w § 1 dodaje się punkt 23 w brzmieniu:
  „Ustawy z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r.,
  poz. 195) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.”;
  2) w § 4 dodaje się punkt 19 w brzmieniu:
  „przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy państwa
  w wychowaniu dzieci oraz prowadzenie postępowania administracyjnego w tym
  zakresie.”.
  § 2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Monika Pająk
  Id: 02FBC3E9-325C-4B98-96F5-0126F8DA5D05. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  W dniu 01 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie Program „Rodzina 500+” na podstawie ustawy
  z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz.195), której
  zadania będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku
  z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany w obowiązującym Statucie Gminnego
  Ośrodka Pomocy Społecznej, które uwzględniają realizację wskazanych
  w wymienionej ustawie zadań.
  Id:


  Data wprowadzenia: 2016-03-11 1332
  Data upublicznienia: 2016-03-11
  Art. czytany: 2351 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna