(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2016
 • Uchwała Nr XIX/92/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 16 maja 2016 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, część nieruchomości stanowiącą własność Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiąz

  Uchwała Nr XIX/92/2016
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 16 maja 2016 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, część nieruchomości stanowiącą własność Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 roku poz. 1515 z późniejszymi zmianami poz. 1045, poz. 1890), oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami, poz.1777, z 2016 poz. 65) uchwala się, co następuje:
  §1

  1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym Dzierżawcą, na czas oznaczony powyżej 3 lat, części nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 393/5 i 393/6 o powierzchni 100 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, gm. Łączna z przeznaczeniem pod przyłącze telekomunikacyjne oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  2. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie .
  § 2


  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  U z a s a d n i e n i e

  do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, części nieruchomości stanowiącej własność gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

  Do Urzędu Gminy w Łącznej wpłynął wniosek o wydzierżawienie części nieruchomości o powierzchni 100 m2 , położonej w miejscowości Czerwona Górka oznaczonej geodezyjnie jako działki numerami ewidencyjnymi 393/5 i 393/6, z przeznaczeniem pod przyłącze telekomunikacyjne oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  Niniejsza nieruchomość była już przedmiotem dzierżawy, na rzecz wnioskodawcy w okresie od 1 lipca 2012 roku do 1 lipca 2015 roku. W związku z powyższym na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zachodzi konieczność uzyskania w tym zakresie zgody Rady Gminy.


  Data wprowadzenia: 2016-05-31 1113
  Data upublicznienia: 2016-05-31
  Art. czytany: 1881 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna