(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych przy drodze gminnej w miejsco
A» Informacja z otwarcia ofert postępowania na: „Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych przy drodze gminnej w miejscowościach Gózd i Łączna”
A» Informacja z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp: Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych przy drodze gminnej w miejscowościach Gózd i Łączna
A» Ogłoszenie o wyniku postępowania: Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej
A» Ogłoszenie o wyniku postępowania: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 454 000,00 PLN dla Gminy Łączna
 • Rewitalizacja
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2016 Wójta Gminy Łączna z dnia 4 maja 2016r.

  w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji

  ZARZĄDZENIE NR 19/2016
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 4 maja 2016r.

  w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), zarządzam, co następuje:


  § 1
  Powołuję Zespół ds. rewitalizacji, zwany dalej ,,Zespołem ds. rewitalizacji’’ w następującym składzie:

  1) Anna Kopeć – Przewodnicząca Zespołu ds. rewitalizacji
  2) Marcin Moćko - Sekretarz Zespołu ds. rewitalizacji
  3) Krzysztof Pastuszka – Członek Zespołu ds. rewitalizacji
  4) Joanna Mazurek – Członek Zespołu ds. rewitalizacji
  § 2
  Do zadań Zespołu ds. rewitalizacji należy w szczególności:
  1. Aktywny udział w opracowaniu „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023” zwanego dalej: „Programem Rewitalizacji”.
  2. Opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektu „Programu Rewitalizacji”.
  3. Przedkładanie Radzie Gminy Łączna propozycji zmian w treści „Programu Rewitalizacji”.
  4. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez interesariuszy projektów rewitalizacyjnych dotyczących zadań realizowanych w ramach obszaru rewitalizowanego.
  5. Monitoring wdrażania „Programu Rewitalizacji”.
  6. Promocja „Programu Rewitalizacji”.
  7. Ewaluacja „Programu Rewitalizacji”.

  §3.
  Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu ds. rewitalizacji.

  §4.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2016-05-31 1416
  Data upublicznienia: 2016-05-31
  Art. czytany: 2475 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek, środa, piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna