(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
A» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
A» Petycja z dnia 18.11.22r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2016
 • UCHWAŁA NR XXIII/115/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 września 2016 r.

  zmieniająca Uchwałę Nr XXII/107/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016 r. wsprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna

  UCHWAŁA NR XXIII/115/2016
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 28 września 2016 r.
  zmieniająca Uchwałę Nr XXII/107/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016 r.
  wsprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) po
  przedłożeniu przez Wójta Gminy Łączna projektu uchwały, Rada Gminy Łączna uchwala,
  co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XXII/107/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016 r. w
  sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna
  na obszarze gminy Łączna wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 11 ust. 1 skreśla się pkt. 6),
  2) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ' Ustala się zakaz budowy przedsięwzięć mogących
  zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem terenów
  dróg i infrastruktury technicznej',
  3) w § 9 pkt. 2 i w § 22 ust. 1 oraz w legendzie załącznika Nr 1 do uchwały opis terenu
  funkcjonalnego oznaczonego symbolem 'RM' otrzymuje brzmienie: 'tereny zabudowy
  zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej'.
  4) Oznaczenia w załączniku Nr 1 do w/w uchwały, po zmianie otrzymują brzmienie
  określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Monika Pająk


  Data wprowadzenia: 2016-10-05 1258
  Data upublicznienia: 2016-10-05
  Art. czytany: 2190 razy

  » Uchwała - rozmiar: 364613 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna