(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały

  UCHWAŁA Nr XXXVI/178/2017
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 października 2017 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami)
  Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  §1
  W Uchwale Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna w części załącznika graficznego wprowadza się zmianę dotyczącą powiększenia granic opracowania planu, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną całość.

  §2
  Pozostałe postanowienia zawarte w Uchwale Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016 r. – nie ulegają zmianie.
  §3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  §4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE


  Zmiana Uchwały Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wynika z przeprowadzonych rozmów i ustaleń z właścicielami nieruchomości objętych planem oraz podjętych decyzji na etapie opracowania koncepcji miejscowego planu, w szczególności przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, w kontekście kierunków rozwoju lokalnego układu komunikacji. Wprowadza się powiększenie granic opracowania planu o południowy teren drogi gminnej działki nr ewid. 53, mającej umożliwić obsługę terenów inwestycyjnych na nieruchomościach bezpośrednio przylegających do tej drogi. Ponadto, precyzuje się obszar opracowania planu poprzez poszerzenie w północnej jego części przebiegu granicy wzdłuż drogi gminnej działki nr ewid. 7 i nr ewid. 15, który wynika z istniejącego układu granic ewidencyjnych nieruchomości.

  Data wprowadzenia: 2017-11-09 1304
  Data upublicznienia: 2017-11-09
  Art. czytany: 2218 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna