(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA NR XXXIX/187/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 grudnia 2017r.

  UCHWAŁA NR XXXIX/187/2017
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 28 grudnia 2017r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła”
  w Łącznej w Przedszkole w Łącznej.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 w związku z art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 88 i art. 92 ust 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. , poz. 59 z późn. zm. ), w związku z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2017 r. , poz. 60 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


  § 1.
  W uchwale Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej w Przedszkole w Łącznej prowadza się następujące zmiany:

  § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
  „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
  § 2.
  Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE
  UCHWAŁY NR XXXIX/187/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA Z DNIA 28 GRUDNIA 2017R.

  Podporządkowanie oddziałów przedszkolnych jako Przedszkole Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Łącznej spowodowało objęcie tego Przedszkola większym nadzorem pedagogicznym. Włączenie Przedszkola w struktury Zespołu było działaniem uzasadnionym z punktu widzenia organizacyjnego.
  Wojewoda Świętokrzyski dokonując analizy prawnej w/w uchwały pismem z dnia 4 grudnia 2017r. przedstawił zastrzeżenia do § 6 przedmiotowej uchwały stwierdzając, iż z żadnego przepisu nie wynika, że uchwała ta jest aktem prawa miejscowego i nie mieści się w ustalonym przez ustawodawcę katalogu aktów podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym.
  Uwzględniając powyższe argumenty i interpretację uznaje się za celowe i zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały.  Data wprowadzenia: 2018-01-15 1049
  Data upublicznienia: 2018-01-15
  Art. czytany: 2205 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna