(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa oczyszczalni ścieków...'
A» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Modernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zapleczem technicznym w miejscowości Kamionki”
A» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej”
A» Przetarg nieograniczony: Dostawa paliwa opałowego- ekogroszku w ilości 150 ton
A» OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2018R
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 24 maja 2018r.

  ZARZĄDZENIE NR 29/2018

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 24 maja 2018r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Łączna i zadań jednostek organizacyjnych Gminy Łączna w zakresie kontroli zarządczej.


  Na podstawie art. 33 ust 2 i ust 5ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. ) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) zarządzam, co następuje:

  § 1
  Wprowadzam Regulamin kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Łączna i zadań jednostek organizacyjnych Gminy Łączna w zakresie kontroli zarządczej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 2
  Jednostki organizacyjne Gminy Łączna dostosują dokumentację dotyczącą sprawowania kontroli zarządczej do wymogów załączonego regulaminu.

  § 3
  Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Łączna.
  .
  § 4
  Traci moc Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 czerwca 2010r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Łączna
  i zadań jednostek organizacyjnych Gminy Łączna w zakresie kontroli zarządczej

  § 5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Data wprowadzenia: 2018-06-06 1326
  Data upublicznienia: 2018-06-06
  Art. czytany: 1629 razy

  » ZARZĄDZENIE NR 29/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 24 maja 2018r. - rozmiar: 327905 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZARZĄDZENIE NR 29/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 24 maja 2018r. - rozmiar: 33653 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna