(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Przetargi
 • 2019
 • Pytania Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna

  Łączna, 17.01.2019r.

  W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
  Pytanie 2 dla Zadania 2 (Gózd)

  W zakresie wymaganego dokumentu FIFA 1 dla boiska w Goździe informujemy, że ww. certyfikat nie potwierdza żadnych parametrów nawierzchni, a jedynie informuje o przynależności producenta trawy do organizacji FIFA, która jest członkostwem płatnym i nieobowiązkowym. Sam certyfikat nie jest dokumentem wymaganym przez obowiązującą normę.

  W miejsce certyfikatu prosimy o dopuszczenie badań laboratoryjnych Labosport-laboratorium, które jest przez FIFA rekomendowane.

  Odpowiedź 2

  Zamawiający nie wymaga certyfikatu FIFA, natomiast należy wykonać konieczne badania na zgodność z zaleceniami FIFA.


  Pytanie 2 dla Zadania 1 (Kamionki)

  W zakresie kolorystyki boiska w Kamionce: proszę o doprecyzowanie koloru nawierzchni-czy należy dać nawierzchnię z kolorystyką zgodnie z przedmiarem? Nadmieniamy, ze kolor niebieski jest kolorem rzadko spotykanym i zdecydowanie droższym od koloru zielonego i czerwonego-co podniesie koszty inwestycji.

  Odpowiedź 2
  Należy zastosować kolorystykę zgodnie z przedmiarem robót.

  Pytanie 3 dla Zadania 2 (Gózd)

  Proszę o doprecyzowanie: (dotyczy Gózd).
  Dopuszczacie Państwo trawę o parametrach wskazanych w SIWZ - nie ma tam mowy o podkładzie shock-pad, który wskazany jest w dokumentacji projektowej - wskazana w SIWZ wysokość trawy nie wymaga takiego podkładu - proszę zatem o potwierdzenie, że nie ma potrzeby zastosowania takiego podkładu.
  Odpowiedź 3

  Jeżeli technologia montażu trawy o dopuszczonych parametrach wskazanych w SIWZ nie wymaga zastosowania podkładu shock-pad, Zamawiający nie będzie wymagał zastosowania tego rodzaju podkładu przy realizacji robót budowlanych.

  Pytanie 4 dla Zadania 2 (Gózd)

  Wskazana w SIWZ trawa wymaga zasypu z piasku kwarcowego i granulatu gumowego - z braku jakichkolwiek informacji dot. granulatu-proszę o potwierdzenie, że może to być granulat SBR czarny.

  Odpowiedź 3

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania granulatu SBR, dopuszcza zastosowanie granulatu EPDM z recyklingu.

  Pytanie 3 dla Zadania 1 (Kamionki)

  Proszę o umieszczenie rysunku lub opisu przekroju podbudowy boiska, brak w projekcie.

  Odpowiedz 3
  Zamawiający nie posiada przekroju lub opisu przekroju podbudowy, całość dokumentacji jaka jest w posiadaniu Zamawiającego zamieszczono na stronie internetowej.

  Pytanie 4 dla Zadania 1 (Kamionki)

  Przedmiar robót mówi o następujących warstwach podbudowy pod boisko:
  - warstwa odsączająca, 70 cm,
  - kruszywo 4-63 mm, 28 cm,
  - kruszywo 4-16 mm, 5 cm,
  Czy zamawiający potwierdza konieczność wykonania takich warstw? Z czego wynika grubość warstwy odsączającej aż 70 cm?

  Odpowiedz 4
  Warstwy podbudowy należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

  Pytanie 5 dla Zadania 1 (Kamionki)

  Co zamawiający rozumie pod pojęciem: 'Wokół boiska zaprojektowano ogrodzenie sportowe systemowe' ? Proszę o podanie minimalnych parametrów ogrodzenia.

  Odpowiedz 5
  Parametry ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego podane są w dokumentacji projektowej Rys. nr 7 – Ogrodzenie (Boisko Kamionki Opis i część graficzna).

  Pytanie 5 dla Zadania 2 (Gózd)

  Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy przedmiar w dziale 'oświetlenie terenu'? W żaden sposób nie odpowiada od zamieszczonemu projektowi oświetlenia boiska.

  Odpowiedź 5

  Przedmiar w dziale „oświetlenia terenu” dotyczy oświetlenia płyty boiska.
  Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

  Pytanie 6 dla Zadania 2 (Gózd)

  Zgodnie z dokumentacją projektową, długość zasilającej linii kablowej wynosi 178 m (poz. Przedmiaru: 99, 100, 101, 103+105, 107). W przedmiarze przyjęto 150 m. Proszę o skorygowanie przedmiaru lub potwierdzenie, że poprawna ilość to 150m.


  Odpowiedź 6
  Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

  Pytanie 7 dla Zadania 2 (Gózd)

  Zgodnie z dokumentacją projektową na każdym słupie oświetleniowym należy zamontować po 2 oprawy LED Royal ARENA o50T 400/90 (łącznie 12 sztuk). W przedmiarze poz. 98 przyjęto łącznie 6 szt. (po 1 na każdym słupie) opraw rtęciowych z lampą OP-1-S-70W. Proszę o skorygowanie przedmiaru lub potwierdzenie, że przedmiar zawiera poprawne dane.

  Odpowiedź 7
  Do wyliczeń i późniejszej realizacji proszę przyjąć oprawy LED w ilości zgodnej z dokumentacją projektową.


  Data wprowadzenia: 2019-01-17 1413
  Data upublicznienia: 2019-01-17
  Art. czytany: 1763 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  Rejestr zmian:
  2019-01-17
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna