(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Przetargi
 • 2019
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Kamionkach

  Łączna, dn. 17.04.2019r
  Znak sprawy: T.271.02.03.2019.SJ

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą:
  „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionkach

  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 523845-N-2019 z dnia 11.03.2019r.
  Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami), Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożyła firma:
  TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre
  Cena oferty: 490 000,00 PLN brutto
  W toku przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego i badania oferty zgodnie z art. 24aa, oferta wykonawcy jest ważna. W wyniku otwarcia ofert kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania była niższa od kwoty jaką zaoferował Wykonawca. W związku z powyższym zaistniały przesłanki dotyczące unieważnienia postępowania przetargowego w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), jednakże Zamawiający uznał za celowe i zasadne powiększenie w budżecie kwoty na realizację zadania inwestycyjnego dla przedmiotowego Zadania.
  W związku z powyższym Zamawiający dokonał zwiększenia kwoty na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego do kwoty najkorzystniejszej oferty.
  Ponadto wybrana oferta nie podlega odrzuceniu (art. 89 ust. PZP), spełnia warunki określone w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie wskazanych kryterium: cena – 60 punktów, przedłużenie minimalnego okresu gwarancji – 40 punktów.
  Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ

  Lp. Wykonawca Przyznana ilość punktów wg kryterium:
  Cena
  60%
  Przyznana ilość punktów wg kryterium:
  Okres gwarancji 40% Łączna ilość punktów
  1. TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre 60 40 100
  2. EUROCOURT Sp. z o.o. ul. Wolność 8 lok. 7
  26-600 Radom 47,23 40 87,23
  3. SUPREME SPORT Sp. z o.o., ul. Płocka 15c/23, 01-231 Warszawa 52,20 40 92,20
  4. GB Technology S.C.
  ul. Garbarska 21
  25-826 Kielce 59,30 40 99,30
  5. PW „ARKADA DELA” Emil Dygas, 26-600 Radom,
  ul. Kalińska 6/6a 03-161 Warszawa 58,80 40 98,80  Data wprowadzenia: 2019-04-17 1115
  Data upublicznienia: 2019-04-17
  Art. czytany: 2070 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  Rejestr zmian:
  2019-04-17
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna