(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2021
 • UCHWAŁA NR XXIX/172/2021 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2021 r.

  w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej jednostek budżetowych

  UCHWAŁA NR XXIX/172/2021
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 czerwca 2021 r.

  w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej jednostek budżetowych gminy Łączna oraz samorządowej instytucji kultury.

  Na podstawie art. 10 a pkt. 1 , art. 10 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),Rada Gminy
  Łączna uchwala, co następuje:

  § 1. Powierza się Urzędowi Gminy Łączna prowadzenie obsługi kasowej jednostek budżetowych Gminy Łączna oraz samorządowej instytucji kultury.

  § 2. 1. Wspólna obsługa kasowa obejmuje następujące jednostki:
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej,
  - Zespół Szkół w Goździe,
  - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łącznej,
  - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
  2. Do wspólnej obsługi kasowej może przystąpić samorządowa instytucja kultury:
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, dla której organizatorem jest Gmina Łączna, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy instytucją kultury, a jednostką obsługującą.

  § 3. Zakres obowiązków wynikających z prowadzenia obsługi kasowej określają postanowienia obowiązującej w Urzędzie Gminy Łączna instrukcji określającej gospodarkę kasową, która stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki ) rachunkowości dla Urzędu Gminy Łączna.

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  Przewodnicząca Rady Gminy
  Monika Pająk

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 10 a ustawy o samorządzie gminnym , Gmina może zapewnić wspólną obsługę finansową, w tym obsługę kasową własnym jednostkom budżetowym, a także gminnym instytucjom kultury. Na podstawie art. 10 b ust. 2 Rada Gminy w drodze uchwały określa w odniesieniu do jednostek budżetowych obsługiwanych: jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.

  Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały o organizacji wspólnej obsługi kasowej.


  Data wprowadzenia: 2021-07-14 0940
  Data upublicznienia: 2021-07-14
  Art. czytany: 1014 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna