(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA Nr XXXV/225/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 25 kwietnia 2022r.
A» UCHWAŁA Nr XXXV/224/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 25 kwietnia 2022r.
A» UCHWAŁA Nr XXXV/223/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2022r.
A» UCHWAŁA Nr XXXV/222/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2022r.
A» UCHWAŁA Nr XXXV/221/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2022r.
 • Przetargi
 • 2021
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej

  Czerwona Górka, dnia 22.09.2021.


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Nazwa zamówienia:

  Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej

  Zamawiający:

  Gmina Łączna, Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna, działając na mocy art. 253 ustawy
  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

  MOTO-TRUCK Sp. z o.o. 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 270

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ).
  Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym
  w SWZ.

  Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz informację o wykluczeniu i odrzuceniu:

  Oferta najkorzystniejsza:

  Nr
  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów
  w kryterium wydłużonego okresu udzielonej rękojmi i gwarancji jakości Ilość punktów
  w kryterium
  termin wykonania zamówienia Ilość punktów uzyskanych łącznie
  1 MOTO-TRUCK Sp. z o.o. 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 270 60 20 20 100
  Oferty pozostałych wykonawców oceniono następująco:

  Nr
  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy Ilość punktów
  w kryterium cena brutto Ilość punktów
  w kryterium wydłużonego okresu udzielonej rękojmi i gwarancji jakości Ilość punktów
  w kryterium
  termin wykonania zamówienia Ilość punktów uzyskanych łącznie
  2 Technologia Pożarnicza Mirosław Stolarczyk, 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268 A 56,87 20 20 96,87

  . Oferty odrzucone:
  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów
  w kryterium wydłużonego okresu udzielonej rękojmi i gwarancji jakości Ilość punktów
  w kryterium
  termin wykonania zamówienia Ilość punktów uzyskanych łącznie
  3 DRAGON S.C, ul. Kazdębie 121, 42-530 Dabrowa Górnicza Oferta odrzucona

  W prowadzonym postępowaniu złożone zostało trzy oferty w tym dwie prawidłowo, jedna na podstawie art. 226 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) podlega odrzuceniu. Ww. oferta nie została złożona w sposób właściwy z zapisami SWZ opisanym w rozdziale XVIII pkt.1. Przedmiotowa oferta została wysłana poprzez miniPortal na niewłaściwy adres skrzynki ePUAP. W związku z powyższym oferta firmy DRAGON S.C. w myśl przytoczonego przepisu Ustawy Pzp. została odrzucona.
  .
  Data wprowadzenia: 2021-09-22 1340
  Data upublicznienia: 2021-09-22
  Art. czytany: 373 razy

  » Zawiadomienie - rozmiar: 691356 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  Rejestr zmian:
  2021-09-22
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  3. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  4. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  6. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna