(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2023 rok
 • Przetargi
 • 2022r.
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej...

  Czerwona Górka, dnia 03.08.2022.


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Nazwa zamówienia:

  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
  Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej
  w Kamionkach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”


  Zamawiający:

  Gmina Łączna, Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna, działając na mocy art. 253 ustawy
  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

  Specjalistyczne BiuroInwestycyjno-Inżynierskie, PROSTA-PROJEKT, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ).
  Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym
  w SWZ.

  Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz informację o wykluczeniu i odrzuceniu:

  Oferta najkorzystniejsza:

  Nr
  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów
  w kryterium doświadczenie Ilość punktów uzyskanych łącznie
  2 Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie
  PROSTA-PROJEKT
  Ul. Kielecka 37
  26-020 Chmielnik 60 20 80

  . Oferty odrzucone:
  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów
  w kryterium doświadczenie Ilość punktów uzyskanych łącznie
  1 Zakład obsługi inwestycji
  EKOINWEST
  Ul. Wincentego Witosa 103B/47
  25-561Kielce Oferta odrzucona

  W prowadzonym postępowaniu złożone zostało 2 oferty w tym dwie prawidłowo. Oferta nr 1 została odrzucona z uwagi na brak uzupełnienia oferty do, którego wykonawca został wezwany pismem z dnia 20.07.2022. Do wyznaczonego terminu tj. 26.07.2022r. nie złożył wymaganych dokumentów. Zgodnie z art. 226. ust.1 pkt 2. ppkt. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oferta została odrzucona.


  Data wprowadzenia: 2022-08-03 1331
  Data upublicznienia: 2022-08-03
  Art. czytany: 352 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna