(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2023 rok
 • Przetargi
 • 2005r.
 • Przetarg na budowę wodociągu w Goździe

  Przetrarg

  Łączna 2005 - 04-21


  Znak : I - 22262 - 1 - 05
  O G Ł O S Z E N I E
  Gmina Łączna z siedzibą Urzędu w msc. Kamionki 60, 26-140 Łączna ogłasza przetarg nieograniczony na budowę 890 m sieci wodociągowej w miejscowości Gózd ( pożądany termin wykonania - 31.07.2005 r. ).

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać za odpłatnością w wysokości 18 złotych brutto w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej budynek nr 1 pokój nr 4 w godzinach od 7.30 do 15.00

  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej Kamionki 60 do dnia 16.05.2005 r do godz. 10.00
  Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu w dniu 16.05 .2005 r o godz.10.30
  Złożone oferty oceniane będą wg. następujących kryteriów :
  a) cena ryczałtowa brutto za wykonanie sieci wodociągowej - 85 %
  b) cena ryczałtowa brutto za wykonanie 1 szt. przyłącza o dłg 4m
  i przekroju fi 40 mm - 5%
  c) cena ryczałtowa brutto za wykonanie 1 szt. przyłącza o dłg 4m
  i przekroju fi 50 mm - 5%
  d) okres rękojmi - - 5%
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
  Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
  Termin związania Wykonawcy ofertą - 30 dni od dnia 16.05.2005 r.

  Data wprowadzenia: 2005-04-22 0801
  Data upublicznienia: 2005-04-22
  Art. czytany: 5378 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna