(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • Uchwała Nr 6/I/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 stycznia 2006r.

  Uchwała Nr 6/I/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 stycznia 2006r.


  Uchwała Nr 6/I/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 27 stycznia 2006r.

  w sprawie zmian w uchwale dot. ustalenia wysokości opłaty targowej oraz
  wyznaczenia jej inkasentów.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje :

  § 1.

  W § 3 uchwały Nr 53/X/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz wyznaczenia jej inkasentów dodaje się
  ust. 2 o treści :
  „ 2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Gminy w Łącznej :
  a) Jadwiga Kołsut-Pawłowicz
  b) Joanna Paryska

  § 2.

  Uchwała polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna oraz poprzez rozplakatowanie jej w miejscach publicznych.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
  Data wprowadzenia: 2006-06-19 1526
  Data upublicznienia: 2006-06-19
  Art. czytany: 2471 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna