(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • UCHWAŁA Nr 4/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 4 grudnia 2006r

  UCHWAŁA Nr 4/II/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 4 grudnia 2006r.

  w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia
  wysokości podatku rolnego oraz określenia stawek podatku rolnego

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. (M.P. z 2006 r. nr 74 poz.745)
  u c h w a l a się, co następuje:

  § 1
  Przyjmuje się kwotę 27,88 zł za 1q żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łączna.
  § 2
  Określa się stawki podatku rolnego w wysokości:
  1/ 69,70 zł z 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym,
  2/ 139,40 zł z 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni nie
  przekraczającej 1 ha
  § 3
  1.Pobór podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i ustalenie wynagrodzenia za inkaso określa uchwała Nr 48/X/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 listopada 2005.
  2. Wpłata podatku może nastąpić bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
  § 4
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna .
  § 5
  Traci moc uchwała Nr 49/X/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 listopada 2005 w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego oraz określenia stawek podatku rolnego.

  § 6
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.

  § 7
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.


  Data wprowadzenia: 2007-02-21 1349
  Data upublicznienia: 2007-02-21
  Art. czytany: 2737 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna