(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA Nr XXIV/6/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2009 roku

  UCHWAŁA Nr XXIV/6/2009

  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 stycznia 2009 roku

  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009-2015.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  § 1.
  Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009-2015, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2.
  Traci moc uchwała Nr 35/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006 r.
  w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie

  do uchwały Nr XXIV/6/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata
  2009-2015.  Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, a także konieczność stworzenia nowych i doprecyzowania wcześniejszych celów i zadań, zawartych w realizowanej „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” z roku 2006, stworzyło konieczność opracowania nowego dokumentu, jakim jest „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009-2015”. Stało się to niezbędne przede wszystkim wobec możliwości ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pozwoli to również na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie Gminą w najbliższych latach.

  Prace związane ze zbieraniem niezbędnych danych oraz przygotowywaniem poszczególnych elementów Strategii były prowadzone przez zespół osób, przede wszystkim pracowników Urzędu Gminy, radnych i reprezentantów szeregu organizacji i instytucji z terenu Gminy oraz przy współpracy konsultantów. Po spotkaniach warsztatowych oraz dyskusjach w zespołach problemowych, prowadzonych w okresie wrzesień – listopad 2008 roku, powstały konkretne modyfikacje kierunków rozwoju Gminy na lata 2009 – 2015.
  Data wprowadzenia: 2009-06-16 1423
  Data upublicznienia: 2009-06-16
  Art. czytany: 2510 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2009-06-16
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna