(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
A» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
A» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • Uchwała Nr XXVIII / 23 / 2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 maja 2009 r

  Uchwała Nr XXVIII / 23 / 2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 maja 2009 r

  w sprawie: zaciągnięcia kredytu

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.'c' i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.) oraz art.82 ust.1 pkt.2
  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U Nr 249 poz.2104 ze zm.)
  w związku z § 10 pkt. 2 uchwały Rady Gminy w Łącznej Nr XXV/10/2009 z dnia
  19 lutego 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łaczna na 2009 rok,
  uchwala się , co następuje:


  § 1
  Gmina Łączna zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 2 600 000 zł ( słownie dwa
  miliony sześćset tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu
  gminy z przeznaczeniemna sfinansowanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych
  ujętych w załączniku Nr 3 ' Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
  2009-2011'i w załączniku Nr 7 ' Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
  realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu
  terytorialnego w 2009r.', oraz w załączniku Nr 12 'Dotacje celowe' do uchwały
  Nr XXV/10/2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łączna na 2009 rok.
  1. Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach w kwocie 2 100 000 zł
  2. Budowa drogi powiatowej na odcinku Czerwona Górka -Jęgrzna w kwocie 500 000 zł
  § 2

  1. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne osiągnięte w latach
  2010,2011, 20112, 2013, 2014, 2015.
  2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2015.
  3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco.  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2009-06-16 1505
  Data upublicznienia: 2009-06-16
  Art. czytany: 2726 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2009-06-16
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna