(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA Nr XXX/36/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 16 września 2009 r.

  UCHWAŁA Nr XXX/36/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 16 września 2009 r.

  w sprawie :Wyrażenia zgody na wydzielenie i nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łączna

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ), oraz art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
  § 1
  Wyraża się zgodę na:
  1. Wydzielenie i zakup nieruchomości o powierzchni 30 m2 od Pani Leokadii Wójcik zam. Cz. Górka 55, gm. Łączna będącego właścicielem działki o nr. ew. 37 położonej w miejscowości Czerwona Górka, obręb Czerwona Górka, w celu umieszczenia przepompowni P1.
  Cena nabycia nieruchomości to kwota 3.500,00 zł. brutto.
  2. Koszt wydzielenia oraz zawarcia umowy notarialnej poniesie Gmina Łączna.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Łączna.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


  Uzasadnienie do uchwały

  Wykup nieruchomości pod przepompownię P 1 jest niezbędny w celu prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czerwona Górka, Jęgrzna.
  Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwona Górka, Jęgrzna jest realizowana w ramach projektu pn. „Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych Gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich –Etap 6 .
  Wykonywana sieć kanalizacji dla wsi Czerwona Górka, Jęgrzna jest inwestycją liniową prowadzoną przez obszary zabudowy mieszkaniowej- prywatne ogródki przydomowe, w drodze powiatowej , jej poboczu i terenie PKP.
  Właściciel działki na której była zaprojektowana przepompownia P1, wymieniony w projekcie Uchwały, cofnął wcześniej wyrażoną zgodę na umieszczenie tej przepompowni na działce będącej jego własnością, stawiając jednocześnie warunek że wyrazi zgodę pod warunkiem wykupu części działki niezbędnej pod przepompownię.
  Powyższe działania Pani Leokadii Wójcik wstrzymały wykonawstwo robót tej przepompowni na pewien czas.
  Po przeprowadzeniu negocjacji i ustaleniu kwot zapłaty za tą nieruchomość przedstawiam projekt uchwały Radzie Gminy.
  Zgodnie z art. 18 ust 2 lit a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.  Data wprowadzenia: 2009-12-18 1401
  Data upublicznienia: 2009-12-18
  Art. czytany: 2504 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2009-12-18
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna