(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
A» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
A» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • Uchwała Nr XXXIII/48/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 grudnia 2009

  Uchwała Nr XXXIII/48/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 grudnia 2009

  w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Utylizator”

  Na podstawie art. 67 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 późn. zm.) uchwala się, co następuje:

  §1

  W statucie Związku Międzygminnego „Utylizator” przyjętego Uchwałą nr 20/V/2000 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 czerwca 2000 r. wprowadza się następujące zmiany:

  §1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
  W celu wspólnego wykonania zadań publicznych w zakresie utylizacji odpadów z miast i gmin powiatu Skarżyskiego oraz gmin ościennych tworzy się Związek Międzygminny pod nazwą „Utylizator”, zwany dalej „ZWIĄZKIEM” oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ograniczenia zużycia energii i paliw, samowystarczalność energetyczna gminy- bezpieczeństwo energetyczne JST.

  §1 ust. 2 pkt a otrzymuje nowe brzmienie:
  Opracowanie i wdrażanie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami:
   selektywna zbiórka odpadów,
   budowa i eksploatacja Zakładu Utylizacji w Skarżysku-Kamiennej,
   zasad funkcjonowania oraz określenie formy prawnej przyszłego Zakładu Utylizacji,
   realizacja projektów finansowych lub współfinansowanych ze środków: FFS, RPO, mechanizmów Finansowego Wsparcia Europejskiego Funduszu Gospodarczego, Funduszy Szwajcarskich, Funduszy Norweskich i ramowych programów Komisji Europejskiej mających na celu ograniczenie drobnych emisji, kompleksową termomodernizację, produkcję energii, komunalne oświetlenie ulic, dostarczanie i przesył ciepłej wody,
   nowelizacja działalności związanej z edukacją ekologiczną.

  §2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  §3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  UZASADNIENIE

  Na podstawie art. 67 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w gestii Rady Gminy jest przyjęcie statutu Związku oraz jego zmiana.
  Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Utylizator” przysłało wnioskowane zmiany Statutu z prośbą o ich uchwalenie. Przedstawione zmiany Statutu spełniają przesłanki określone w § 67 ust. 2, dlatego też podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2010-02-16 1455
  Data upublicznienia: 2010-02-16
  Art. czytany: 4068 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna