(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
A» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
A» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA NR XXXIII/52/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 29 grudnia 2009 r.

  UCHWAŁA NR XXXIII/52/2009
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 29 grudnia 2009 r.
  w sprawie: ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  Na podstawie art. 191 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249,
  poz.2104 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 w wysokości
  148 000zł . 2. Ustala się ostateczny termin realizacji wydatków określonych w § 1 na dzień 30 czerwca 2010 roku.
  § 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 według klasyfikacji wydatków .
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy
  ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Dział Rozdział § Nazwa Kwota
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 88 000
  60095 Pozostała działalność 88 000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 000
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 60 000
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60 000
  4300 Zakup usług pozostałych 60 000
  Ogółem: 148 000
  ID: FKQUI-UFFYZ-PXDPK-RYYIQ-GGJPQ. Podpisany. Strona 1 / 1


  Data wprowadzenia: 2010-02-16 1457
  Data upublicznienia: 2010-02-16
  Art. czytany: 3842 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2010-02-16
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna