(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Protokół Nr IV/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2024r.
A» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wisowaty
A» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Wójt Gminy Wojciech Fąfara
A» Badanie wody z ujęcia Zalezianka z dnia 09.07.24r.
A» Badanie wody z ujęcia Czerwona Górka z dnia 09.07.24r.
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2010
 • UCHWAŁA NR XXXVII/15/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łączna na 2010 rok

  UCHWAŁA NR XXXVII/15/2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 9 kwietnia 2010 r.
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Łączna na 2010 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
  U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240z późn. zm.),
  Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 38.400 zł, oraz
  zmniejszenia wydatków o kwotę 38.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
  § 2. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej „ Dotacje celowe w 2010r.” otrzymuje
  brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  TYTUŁ
  Załącznik nr 1
  do uchwały Nr
  XXXVII/15/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 9 kwietnia 2010 r.
  Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 30 000,00 30 000,00
  75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 30 000,00
  wydatki bieżące, w tym: 30 000,00 30 000,00
  wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30 000,00
  Dotacja na zadania bieżące 30 000,00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 400,00 8 400,00
  92195 Pozostała działalność 8 400,00 8 400,00
  Wydatki bieżące, w tym: 8 400,00 8 400,00
  wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 400,00
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 400,00
  38 400,00 38 400,00
  TYTUŁ
  Załącznik nr 2
  do uchwały Nr
  XXXVII/15/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 9 kwietnia 2010 r.
  Dotacje celowe w 2010 r.
  w
  złotych
  Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
  otrzymująca
  dotację
  Kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 5
  ID: QYRNI-ZINDV-AHIRM-DWROE-ZQBTR. Podpisany. Strona 1 / 3
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  TYTUŁ
  Załącznik nr 1
  do uchwały Nr
  XXXVII/15/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 9 kwietnia 2010 r.
  Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 30 000,00 30 000,00
  75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 30 000,00
  wydatki bieżące, w tym: 30 000,00 30 000,00
  wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30 000,00
  Dotacja na zadania bieżące 30 000,00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 400,00 8 400,00
  92195 Pozostała działalność 8 400,00 8 400,00
  Wydatki bieżące, w tym: 8 400,00 8 400,00
  wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 400,00
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 400,00
  38 400,00 38 400,00
  TYTUŁ
  Załącznik nr 2
  do uchwały Nr
  XXXVII/15/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 9 kwietnia 2010 r.
  Dotacje celowe w 2010 r.
  w
  złotych
  Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
  otrzymująca
  dotację
  Kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 5
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
  między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
  i zakupów inwestycyjnych - budowa drogi Czerwona Górka- Jęgrzna
  Starostwo
  powiatowe
  252 300
  2. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
  między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
  i zakupów inwestycyjnych - budowa drogi Podłazie
  Starostwo
  powiatowe
  80 000
  3. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
  między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
  i zakupów inwestycyjnych - budowa drogi Zalezianka
  Starostwo
  powiatowe
  200 000
  4. 754 75411 Dotacja celowa do powiatu - dofinansowanie zakupu samochodu
  strażackiego dla KP PSP Skarżysko -Kamienna
  Starostwo
  powiatowe
  30 000
  5. 801 80113 Dotacja celowa z budżetu dla powiatu na zadania bieżące- dowóz
  niepełnosprawnych uczniów do szkół
  Starostwo
  powiatowe
  19 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 851 85154 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań -
  zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których
  występuje problem alkoholowy
  wyłoniona
  w drodze
  konkursu
  10 000
  2. 926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań -
  na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
  wyłoniona
  w drodze
  konkursu
  40 000
  Ogółem 631 300
  ID: QYRNI-ZINDV-AHIRM-DWROE-ZQBTR. Podpisany. Strona 2 / 3
  38 400,00 38 400,00
  TYTUŁ
  Załącznik nr 2
  do uchwały Nr
  XXXVII/15/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 9 kwietnia 2010 r.
  Dotacje celowe w 2010 r.
  w
  złotych
  Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
  otrzymująca
  dotację
  Kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 5
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
  między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
  i zakupów inwestycyjnych - budowa drogi Czerwona Górka- Jęgrzna
  Starostwo
  powiatowe
  252 300
  2. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
  między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
  i zakupów inwestycyjnych - budowa drogi Podłazie
  Starostwo
  powiatowe
  80 000
  3. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
  między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
  i zakupów inwestycyjnych - budowa drogi Zalezianka
  Starostwo
  powiatowe
  200 000
  4. 754 75411 Dotacja celowa do powiatu - dofinansowanie zakupu samochodu
  strażackiego dla KP PSP Skarżysko -Kamienna
  Starostwo
  powiatowe
  30 000
  5. 801 80113 Dotacja celowa z budżetu dla powiatu na zadania bieżące- dowóz
  niepełnosprawnych uczniów do szkół
  Starostwo
  powiatowe
  19 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 851 85154 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań -
  zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których
  występuje problem alkoholowy
  wyłoniona
  w drodze
  konkursu
  10 000
  2. 926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań -
  na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
  wyłoniona
  w drodze
  konkursu
  40 000
  Ogółem 631 300
  ID: QYRNI-ZINDV-AHIRM-DWROE-ZQBTR. Podpisany. Strona 3 / 3


  Data wprowadzenia: 2010-07-09 1311
  Data upublicznienia: 2010-07-09
  Art. czytany: 3476 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna