(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Protokół Nr IV/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2024r.
A» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wisowaty
A» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Wójt Gminy Wojciech Fąfara
A» Badanie wody z ujęcia Zalezianka z dnia 09.07.24r.
A» Badanie wody z ujęcia Czerwona Górka z dnia 09.07.24r.
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2010
 • Uchwała Nr XL / 24 / 2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu

  Uchwała Nr XL / 24 / 2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 roku

  w sprawie: zaciągnięcia kredytu


  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.'c' i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.) oraz art.89 ust.1 pkt.2
  i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz1241 ze zm.)
  w związku z § 10 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Gminy w Łącznej Nr XXXIV/4/2010 z dnia
  22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łaczna na 2010 rok,
  uchwala się , co następuje:


  § 1

  Gmina Łączna zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 2 300 000 zł (słownie: dwa
  miliony trzysta tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy
  związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 1 509.000 zł, oraz na spłatę
  wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  w kwocie 791 000 zł.

  § 2

  1.Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne osiągnięte w latach
  2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017
  2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2017.
  3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2010-07-09 1319
  Data upublicznienia: 2010-07-09
  Art. czytany: 3207 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna