(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA Nr VII/43/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011 r.


  UCHWAŁA Nr VII/43/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 maja 2011 r.

  w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r.


  Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
  Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


  § 1

  Uchyla się Uchwałę Nr III/13/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

  § 2


  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE
  Uchwały Nr VII/43/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 maja 2011 r.


  Uchylaną uchwałą wyznaczono Sekretarza Gminy Łączna na przedstawiciela dodatkowego Gminy Łączna do zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich powołując się w jej uzasadnieniu na Statut Związku Gmin Gór Świętokrzyskich i jego zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Łącznej nr 3/II/99 z dnia 28 stycznia 1999r.
  Wojewoda Świętokrzyski pismami z dnia 07.03.2011 i 13.04.2011 znak PNK.I.I.4131.24.2011 i 47.2011 wniósł o uchylenie tej uchwały we własnym zakresie uzasadniając to faktem, że obowiązujący Statut ZGGŚ opublikowany w Dz. U. Województwa Kieleckiego z dnia 17 grudnia 1996r. nr 53 poz. 209 nie przewiduje przedstawiciela dodatkowego, a taka instytucja jest jedynie w podejmowanych przez gminy procedurach zmian w Statucie Związku, które mogą obowiązywać dopiero z chwilą ogłoszenia nowej treści Statutu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
  Mając na uwadze powyższe projekt uchwały jest zasadny.  Data wprowadzenia: 2011-07-21 1329
  Data upublicznienia: 2011-07-21
  Art. czytany: 1561 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2011-07-21
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna