(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Petycja nr 2024.01 z dn. 06.05.2024r
A» Ponowna petycja w sprawie zmiany lokalizacji wiaty w msc. Gózd
A» Petycja dot. przywrócenia przystanku w Klonowie 22.02.2024r.
A» Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
A» Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
 • Przetargi
 • 2012r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 160 000,00 PLN dla Gminy Łączna”

  Znak: Fn.3130.5.2012 Łączna, 26.10.2012r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 160 000,00 PLN
  dla Gminy Łączna”


  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
  - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.160.000,00 PLN dla Gminy Łączna, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.
  Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu tj.3 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

  Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
  1. ING Bank Śląski S.A. Oddział w Kielcach, ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 397 507,19zł 100
  2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Oddział w Kielcach, ul. Zagórska 20, 25-359 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 416 690,01 zł 95,40
  3. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 401 682,83 zł 98,96

  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 - ING Bank Śląski S.A. Oddział w Kielcach, ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  ING Bank Śląski S.A. Oddział w Kielcach, ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 397 507,19zł, co jest równoznaczne
  z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.


  Data wprowadzenia: 2012-10-26 0934
  Data upublicznienia: 2012-10-26
  Art. czytany: 4155 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Joanna Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna