(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
A» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
A» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
A» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
A» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • Uchwała Nr XXX/215/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013r.

  w sprawie : zaciągnięcia kredytu

  Uchwała Nr XXX/215/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 czerwca 2013r.
  w sprawie : zaciągnięcia kredytu
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit „c' i art. 58 ust.l ustawy z dnia 8 marca
  1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
  oraz art. 89 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy uchwala,
  co następuje :
  Gmina Łączna zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 2.220.000 zł
  (słownie : dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy z ł ) na pokrycie
  planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków
  majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
  zaciągniętych kredytów i pożyczek .
  §1
  § 2
  1 .Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne
  osiągnięte w latach 2014-2022
  2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2022.
  3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco.
  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2013-08-20 0833
  Data upublicznienia: 2013-08-20
  Art. czytany: 3092 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna