(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • Uchwała Nr XXXI/219/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013 r.

  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu” (POChK)

  Uchwała Nr XXXI/219/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 20 sierpnia 2013 r.

  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu” (POChK)
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594.) oraz art. 23 ust. 2 ustwy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
  § 1
  Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczący wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu” (POChK)

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia
  Uzasadnienie

  Dnia 04.07.2013r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu” (POChK). Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy w drodze uchwały opiniuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zapisy zawarte w przedstawionym projekcie uchwały są zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą 8/III/2004 z dnia. 06.04.2004r., Rady Gminy w Łącznej i nie budzą żadnych zastrzeżeń. W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2013-09-25 0955
  Data upublicznienia: 2013-09-25
  Art. czytany: 2264 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2013-09-25
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna