(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXXI/227/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 20 sierpnia 2013r.

  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łączna do podjęcia działań i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznyc

  UCHWAŁA NR XXXI/227/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA

  z dnia 20 sierpnia 2013r.

  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łączna do podjęcia działań i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP”.  Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) RADA GMINY ŁĄCZNA uchwala,
  co następuje:


  § 1

  Upoważnia się Wójta Gminy do:
  1) podjęcia działań zmierzających do utworzenia partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP”, w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  2) zawarcia Umowy Partnerskiej z Gminami: Bliżyn, Mirzec, Skarżysko Kościelne, Suchedniów, Powiatem skarżyskim i Powiatem Starachowickim oraz instytucją szkoleniowo – doradczą Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, w celu realizacji Projektu pn. „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP”, w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  § 2

  Wymagany wkład własny do projektu zostanie wniesiony jako niepieniężny w postaci kosztu czasu pracy pracownika delegowanego na szkolenie lub udostępnienia pomieszczeń (np. sali konferencyjnej) w celu realizacji projektu.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łączna oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.  UZASADNIENIE
  do Uchwały Nr XXXI/227/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013r.


  Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Powyższy przepis dopuszcza upoważnienie wójta do realizacji spraw niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji rady gminy, a podejmowanie działań zmierzających do przystąpienia do partnerstwa w celu realizacji projektu nie wymagającego ze strony Gminy wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku i podpisania stosownej umowy nie znajduje się w katalogu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji rady gminy.
  Urząd Gminy Łączna zamierza wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 5.2 PO KL, dotyczącym doskonalenia kadry urzędniczej w świadczeniu elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP.
  Warunkiem udziału w w/w konkursie jest przystąpienie do Projektu - Poddziałanie 5.2.1 jako partner. Partnerstwo zostanie utworzone w celu wspólnego złożenia wniosku o dofinansowanie, wspólnej realizacji Projektu.
  Umowa partnerska określi zasady funkcjonowania Partnerstwa, zasady współpracy Lidera Partnerstwa i Partnerów w trakcie realizacji Projektu.
  Wkładem własnym Gminy w projekcie będzie wkład niepieniężny w postaci kosztu czasu pracy pracowników delegowanych na szkolenie lub udostępnienia pomieszczeń (np. sali konferencyjnej) w trakcie realizacji projektu, co nie wymaga wydzielenia odpowiedniego majątku na realizację celu.

  Z uwagi na powyższe podjęcie stosownej uchwały jest przedmiotowe i zasadne.


  Data wprowadzenia: 2013-09-25 1131
  Data upublicznienia: 2013-09-25
  Art. czytany: 2240 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna