(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Petycja nr 2024.01 z dn. 06.05.2024r
A» Ponowna petycja w sprawie zmiany lokalizacji wiaty w msc. Gózd
A» Petycja dot. przywrócenia przystanku w Klonowie 22.02.2024r.
A» Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
A» Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
 • Przetargi
 • 2013r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na Przebudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne wraz z instalacjami

  Znak: T.7354.05.5.K.2013 Łączna, 15.10.2013r.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na Przebudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne wraz z instalacjami.
  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
  Przebudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne wraz z instalacjami., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 13 ofert.
  Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu tj.13 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia oraz udzielona przez Wykonawcę gwarancja. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą, dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

  Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja Gwaran
  cja Punktacja RAZEM
  1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane, inż. Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 667275,00 zł 84,00 60 miesięcy 2,50 86,50
  2. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „SIMEX” Sp. z o.o., Radlin 197, 26-008 Górno Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 768800,73 zł 72,20 60 miesięcy 2,50 74,70
  3. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe MTM II, ul. Rzemieślnicza 1, 27-200 Starachowice Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 754999,68 zł 73,52  60 miesięcy 2,50 76,02
  4. PRO BUD s.c. ul. Zakładowa 8, 26-052 Nowiny Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 1087427,69zł 51,05 36 miesięcy 1,50 52,55
  5. EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 912007,41 zł 60,86 72 miesiące 3,00 63,86
  6, Przedsiębiorstwo Budowlane „IREX”, ul. Zagnańska 46, 25-528 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 848561,23 zł 65,41 24 miesiące 1,00 66,41
  7. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „POCHBUD” Sp. z o.o. ul. Myśliwska 1a, 27-200 Starachowice Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 697509,35 zł 79,58 60 miesięcy 2,50 82,08
  8, „CSK” sp. z o.o., ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 847164,84 zł 65,52 60 miesięcy 2,50 68,02
  9. Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Łyżwy 32, 26-110 Skarżysko Kamienna Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 780280,80 zł 71,14 60 miesięcy 2,50 73,64
  10. Firma Budowlano-Usługowa „EM-BUD” ul. Bukowa 4, 26-026 Morawica Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 723972,60 zł 76,67 36 miesięcy 1,50 78,17
  11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGRO-BUB, ul. 6-go Września 91 A, 27-200 Starachowice Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 836435,64 zł 66,36 120 miesięcy 5,00 71,36
  12. Przedsiębiorstwo-Usługowo-Budowlane TOM-BUD, ul. Zagórska 45/87, 25-339 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 584250,00 95 60 miesięcy 2,50 97,50
  13 F.U. „TOMBUD”, ul. Rejowska 99 pok. 310, 26-110 Skarżysko Kamienna Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 858071,26 zł 64,69 36 miesięcy 1,50 66,19

  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 12- Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „TOM-BUD” , ul. Zagórska 45/87, 25-339 Kielce odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „TOM-BUD” , ul. Zagórska 45/87, 25-339 Kielce, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała cenę 584250,00 zł., oraz okres gwarancji 60 m-cy i oferta ta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 97,5, co jest równoznaczne za wyborem tej oferty jako najkorzystniejszej.


  Data wprowadzenia: 2013-10-16 0903
  Data upublicznienia: 2013-10-16
  Art. czytany: 4350 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna