(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna za 2023r.
A» Protokół Nr II/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 maja 2024r.
A» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej Beata Kołda
A» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej Monika Marcisz
A» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - p.o Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Bożena Tuśnio
 • Przetargi
 • 2013r.
 • Informacja ponownym o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na Przebudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne ...

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz
  Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Znak:T.7354.05.5.K.2013
  Wiejskich
  Łączna dn. 18.11.2013 r.
  ZAWIADOMIENIE
  Urząd Gminy w Łącznej, zawiadamia że wybrany oferent, który złożył najkorzystniejszą
  ofertę tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Tomasz Biskup, 25-339 Kielce, ul.
  Zagórska 45/87, z ceną 584 250,00 zł. w przetargu nieograniczonym na:
  „Przebudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele
  społeczno - kulturalne wraz z instalacjami\',
  realizowanego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
  publicznych (Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie wyraził zgody na przedłużenie
  terminu związania z ofertą i nie przedłużył ważności wadium oraz nie stawił się do
  podpisania umowy na ponowne wezwanie z dnia 06.11.2013 r., co zgodnie z art. 94 ust. 3
  ustawy Pzp jest równoznaczne z uchyleniem się wykonawcy od zawarcia umowy.
  W związku z powyższym Urząd Gminy w Łącznej na podstawie art. 94 ust 3 ustawy Prawo
  zamówień publicznych, wybiera następną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
  ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny tj., oferta Przedsiębiorstwa
  Usługowo-Budowlanego, inż. Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk z ceną 667
  275,00 zł., (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć
  złotych).
  Termin zawarcia umowy z wykonawcą tj., Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane, inż.
  Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk, z ceną667 275,00 zł., wyznaczono na dzień
  25 listopada 2013 r.
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:


  Data wprowadzenia: 2013-11-18 1402
  Data upublicznienia: 2013-11-18
  Art. czytany: 4208 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2013-11-18
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna