(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • Uchwała Nr XXVI/195/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2013 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiącej własność Gminy Łączna.


  Uchwała Nr XXVI/195/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 lutego 2013 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiącej własność Gminy Łączna.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Łączna uchwala co następuje:

  §1
  Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej
  w obrębie geodezyjnym Podłazie, gmina Łączna, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi: 136 o pow. 0,1500 ha,
  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  U z a s a d n i e n i e

  do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiącej własność Gminy Łączna.

  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym dotyczących zbycia nieruchomości gruntowych.
  Zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Podłazie - działki nr 136, gmina Łączna w drodze przetargu spowoduje ich zagospodarowanie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oraz poprawi sytuację finansową gminy.


  Nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi:

  - Gózd: dz.143 o pow. 0,2700 ha, własność na podstawie KW 13363

  - Zalezianka: dz.136 o pow. 1,8700 ha, własność na podstawie KW 9749

  - Zalezianka: dz.212/4 o pow. 0,6300 ha, własność na podstawie KW 19867

  - Podłazie: dz.136 o pow. 0,1500 ha, własność na podstawie KW 12619

  - Podłazie: dz.38 o pow. 0,3200 ha, udział w 1/3 własności na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, Znak:IG.IV.7510.37.2011

  - Podłazie: dz.123 o pow. 0,5400 ha, udział w 1/3 własności na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, Znak:IG.IV.7510.37.2011

  - Podłazie: dz.212 o pow. 1,0300 ha, udział w 1/3 własności na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, Znak:IG.IV.7510.37.2011


  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa na terenie Gminy Łączna, przedmiotowe działki położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości stanowią własność Gminy Łączna.  Data wprowadzenia: 2014-01-20 1419
  Data upublicznienia: 2014-01-20
  Art. czytany: 2764 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna