(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XXXVI/250/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 stycznia 2014 r.

  w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna.

  UCHWAŁA NR XXXVI/250/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 stycznia 2014 r.
  w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna.
  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
  gminnym ( Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.),
  Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje :
  § 1. W załączniku do uchwały Nr XL/21/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 23 czerwca
  2010 roku w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Łączna, wprowadza się następujące
  zmiany:
  1) w Rozdziale IV :
  a) pkt. 5 otrzymuje brzmienie :
  „Wnioski o przyznanie stypendium należy składać, w ciągu 3 dni po posiedzeniu
  klasyfikacyjnym rad pedagogicznych w danym roku szkolnym.”,
  b) skreśla się postanowienia pkt. 6.
  2) w Rozdziale V pkt. 1 otrzymuje brzmienie :
  „Stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia
  pieniężnego w terminie do 30 czerwca roku szkolnego, w którym zostały spełnione
  przesłanki do jego uzyskania.”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od jej ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: D1AAC35D-E8A5-4BAC-A0EE-37274A279E18. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr XXXVI/250/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia
  2014r.
  Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym- rada
  gminymoże podejmować uchwały w sprawie zasad udzielaniastypendiów dla uczniów i studentów.
  Głównym założeniem Programu Stypendialnego GminyŁączna było motywowanie uczniów
  szczególnie uzdolnionych. Program wprowadził kryterium dotyczące średniej ocen, różne dla
  poszczególnych etapów edukacyjnych.
  Zmiana niektórych postanowień w/w uchwały przyczynisię większej popularyzacji
  stypendium oraz do wzrostu wyników w nauce.
  Z uwagi na powyższe podjecie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
  Id: D1AAC35D-E8A5-4BAC-A0EE-37274A279E18. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1421
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 1816 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2014-02-13
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna