(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Petycja nr 2024.01 z dn. 06.05.2024r
A» Ponowna petycja w sprawie zmiany lokalizacji wiaty w msc. Gózd
A» Petycja dot. przywrócenia przystanku w Klonowie 22.02.2024r.
A» Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
A» Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XXXVI/253/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2014r.

  w sprawie zmian Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej .

  UCHWAŁA NR XXXVI/253/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2014r.

  w sprawie zmian Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej .

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. h, i pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 1 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 16 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885) uchwala się, co następuje:

  § 1
  W Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, nadanym uchwałą
  Nr 35/IX/2004r. Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 listopada 2004 roku , wprowadza się następujące zmiany:

  I. §18 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
  ” Wójt ma prawo nałożyć na Zakład obowiązek realizacji dodatkowych zadań w tym realizacji inwestycji niezbędnych i koniecznych dla potrzeb ludności gminy, a w szczególności w wypadku zaistnienia klęski żywiołowej oraz realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej”.

  II. Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.
  § 2
  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna i Kierownikowi Zakładu.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie

  Celem zapewnienia realizacji inwestycji niezbędnych i koniecznych dla potrzeb ludności gminy, a w szczególności szybkości działania w wypadku zaistnienia klęski żywiołowej oraz realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej należy podjąć przedmiotową uchwałę dostosowując funkcjonowanie w tym zakresie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej oraz wprowadzenie zmiany w Statucie Zakładu.

  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1423
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 2020 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna