(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA Nr VIII/34/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 kwietnia 2015 r.

  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację w gminie Łączna projektu pn. „Rewitalizacja centrum Gminy Łączna” w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich objęt

  UCHWAŁA Nr VIII/34/2015

  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 kwietnia 2015 r.


  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację w gminie Łączna projektu
  pn. „Rewitalizacja centrum Gminy Łączna” w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich objętego RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata
  2014-2020.


  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje :


  § 1.

  Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Łączna do złożenia fiszki o przyznanie dofinansowania na realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum Gminy Łączna” w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich objętego RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 i deklaruje zabezpieczenie środków własnych na w/w zadanie.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE

  do uchwały Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 27 kwietnia 2015r.

  Gmina Łączna ubiega się o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja centrum Gminy Łączna. Rewitalizacja obejmowałaby . Całkowita wartość szacunkowa projektu wynosi 7 000 000 zł (słownie: siedem milionów złotych). Wkład własny gminy stanowi 15% całkowitej wartości tj. 1 050 000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych). Pozostała kwota 85% pochodzić będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 Rewitalizacja centrum Gminy Łączna.
  W/w uchwała stanowić będzie załącznik do składanej fiszki o przyznanie dofinansowania i świadczy o zabezpieczeniu środków własnych na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

  Z uwagi na powyższe podjecie przedmiotowej uchwały jest zasadne i celowe.


  Data wprowadzenia: 2015-06-10 1002
  Data upublicznienia: 2015-06-10
  Art. czytany: 1940 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2015-06-10
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna